Mar 19
Feb 06
Ene 14

Absuder Effect

Dic 19

Shepurd plz

Oct 19

MASS EFFECT Let´s play HD - Parte 11 - ¡ZOMBIES DE LA THORIANA!

Oct 15

MASS EFFECT Let´s play HD - Parte 10 - ¡FUCK PHYSIC I´M MAKO!

Oct 10

MASS EFFECT Let´s play HD - Parte 9 - ¡WE CAN FIX IT! 

Oct 08

MASS EFFECT Let´s play HD - Parte 8 - ¡PROBLEMAS EN FEROS! 

Stuff I Like

Me on Twitter

loading...

Ask me about something!